Navigation close button

Category: Dll-bestanden

Melding bij de IND van onvoldoende studievoortgang is dan niet vereist. Daarnaast geldt voor internationale studenten uit de EU/EER dat zij normaliter, om recht te hebben op volledige studiefinanciering inclusief de reisvoorziening, aantoonbaar minimaal 56…