Navigation close button

Internet en telecom

Melding bij de IND van onvoldoende studievoortgang is dan niet vereist. Daarnaast geldt voor internationale studenten uit de EU/EER dat zij normaliter, om recht te hebben op volledige studiefinanciering inclusief de reisvoorziening, aantoonbaar minimaal 56 uur per maand werken. Voor studenten die momenteel niet bij hun stage-of leerbedrijf terecht kunnen zijn afspraken neergelegd in het servicedocument mbo-aanpak COVID-19 coronavirus. Deze leden vragen op welke manier zorgintensieve kinderen op een veilige manier vervoerd kunnen worden wanneer zij wél in staat zijn om naar school, zorginstelling of (nood-)opvang te gaan. Koninklijk Nederlands vervoer heeft samen met FNV en CNV verschillende protocollen opgesteld voor het vervoer van kinderen en jongeren, waaronder naar dagbesteding, school en kinderopvang. Voor het opstellen van dit protocol maakten KNV, FNV en CNV gebruik van de input van betrokken ministeries, het RIVM, opdrachtgevers, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en cliëntorganisaties.

  • Dit annuleringsverlies loopt met het uitblijven van herstel dan al snel op tot meer dan een € 0,5 miljard.
  • Die buurjonge heeft vaak van geen benul, zolang er een uitstel mogelijkheid is moet dit voldoende zijn.
  • Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Samsung, op de Overeenkomst en op alle handelingen tussen Samsung en de Klant.
  • De essentie is dat het besluitvormingsmoment in het kabinet over het lastenbeeld eigenlijk zo veel mogelijk naar voren gehaald moet worden, idealiter op één hoofdbesluitvormingsmoment je kunt hier kijken met de uitgaven in het voorjaar.

Als je de nieuwe gebruikers hebt aangemaakt, ontvangen zij een uitnodiging per e-mail. In Safebay kun je statistieken opvragen van het gebruik in jouw bedrijf. Je zien dan het aantal actieve gebruikers, het aantal tot op heden verzonden berichten en hoeveel opslagruimte er verbruikt is. Alleen als beheerder in Safebay kun je bedrijfsinstellingen, teamaccounts en het bedrijfsabonnement aanpassen. Standaard is de eerste persoon die zich namens een bedrijf heeft aangemeld meteen de beheerder, maar daarna kunnen meerdere personen beheerrechten (‘admin’) krijgen. Alleen met een businessaccount kan je meerdere accounts samenvoegen en loskoppelen. Door accounts samen te voegen, hoef je nog maar in één account in te loggen om toegang te krijgen tot alle contacten en gesprekken uit alle accounts.

Bij de nota van wijziging wordt ook een forse lastenverzwaring voorgesteld voor het bedrijfsleven door de beperking van de verliesverrekening, ongeveer een half miljard. Wij kunnen wel enig begrip opbrengen voor die beperking, maar vinden de timing door coronatijd — dit is eerder door collega’s al genoemd — toch wel een omineuze, anders gezegd een slechte.

Automatische update voor nieuwe Edge

Naar aanleiding van het bericht van Buitenlandse Zaken met betrekking tot het ophalen van Nederlanders uit Marokko voor morgenochtend 08.00 uur roepen wij reisondernemingen op om zo mogelijk met elkaar ‘te poolen’. De overheid heeft een set aan maatregelen aangekondigd om de werkgelegenheid en economie te ondersteunen. In de berichtgeving voorafgaand aan en tijdens de persconferentie werd de reisbranche en ANVR nadrukkelijk genoemd als partijen die onmiddellijk hulp nodig hebben. Veel klanten die nu door jullie als reisonderneming helaas niet kunnen worden omgeboekt maar geannuleerd, zullen vragen hebben over de Corona-voucher die zij ontvangen.

Waarom moet ik Safebay gebruiken? business account

Daar zijn twee oplossingen voor, iedere klant kan een sub-domain binnen de Ziggo namespace krijgen, en/of een eigen domain naam. Een global DNS naam moet bij voorkeur geregistreerd worden bij de DNS server van de organisatie die eigenaar is van de betreffende adres reeks. De IPv6 adressen die wij krijgen behoren toe aan Ziggo, en dus zouden de global DNS namen met bijbehorende IPv6 adressen bij de DNS servers van Ziggo geregistreerd moeten worden. Je zou dan het IPv6 adres van je NAS daar kunnen registreren met de naam nas.ziggo.nl. Op zich is dat een volledig juiste wijze van werken, maar zo kan het natuurlijk niet. Alle adressen die uitgegeven worden zijn wereldwijd unieke adressen die ook op het internet gebruikt worden. De router functioneert nu dus wel als echte router, en geeft de IPv6 adressen die op het LAN gebruikt worden door aan de web sites etc. op het internet die bezocht worden.

Woensdag 19 september komt er een gastspreker van de KNHB langs bij HMHC om in een workshop mee te geven hoe je als trainer meer kwaliteit kan halen uit je trainingen. Zaterdag 13 oktober aanstaande organiseren we voor alle Jongste Jeugd teams en Jeugd breedteteams een leuke wedstrijd tegen ‘t Spandersbosch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *